top of page

אנימציה

סרטונים

הזמנה

הקרנה

אנימציה

חתונה

סרט

וואו

אירוע

תדמית

אירוע

בר מצווה

הזמנה

סרטונים

סרטון

מחיאות גפיים

זכרון

אנימציה

חברה

אנימציה

אנימציה

סרטונים

הזמנה

הקרנה

אנימציה

חתונה

סרט

וואו

אירוע

תדמית

אירוע

בר מצווה

הזמנה

סרטונים

סרטון

מחיאות גפיים

זכרון

אנימציה

חברה

אנימציה

מושית לוגו מציץ

*  הסרטון ישלח על גבי דיסק ו/או כלינק להורדה.
*  לעבודות נוספות לחץ כאן

סרט אנימציה - סרט תדמית לחברה או למוצר

סרט אנימציה יכול לשדרג תדמית מהרבה בחינות:  זה יכול להיות סרט על החברה עצמה- עשייה, שאיפות, עתיד, ההון האנושי וכו' או זה יכול להיות סרטון שמסביר או מציג מוצר או קו מסויים.יש סרטונים המיועדים ללקוחות- המסבירים ומנגישים את החברה ומוצריה למשתמשי הקצה בצורה קלילה, ברורה ומשעשעת. ישנם גם סרטונים פנימיים בהם קבוצה אחת מציגה את עצמה ומוצריה ליתר החברה. הסרטון יכול לשמש גם כברכת חג משודרגת ללקוחות ועובדים או כטיזר לקראת השקה או אירוע קרבים.

מושית לוגו מציץ

סרטון אנימציה ~ תדמית

bottom of page