top of page
Logo.jpg

פרפרים במדבר?  יש חיה כזו!

מי אנחנו

על הגינה

מה נראה היום

מגדיר פרפרים וזחלים

מי אנחנו

אנחנו- אופיר פליישמן, אורי קימחי, אורן שמש, איתי יחיה, וטה לוקין ומעיין שלום- תלמידי כיתה ט' במשאבים (תשע"ט, 2019), הצטרפנו לפרוייקט תושבות פעילה שבמסגרתו החלטנו על הקמת גינת פרפרים אינטראקטיבית בבי"ס משאבים שתהיה פתוחה לכל ילדי בית הספר.

כחלק מהתהליך חקרנו לגבי פרפרים בכלל ופרפרים בנגב בפרט.  ראיינו מומחה לפרפרי האיזור- אביתר פיינגולד והצגנו למנהלת בית סיפרנו סרטון שהכנו ומתאר מה יהיה בגינה לצורך אישור ותקציב.

hipusheat.png
bottom of page